Onboard Weegsystemen

Weegsystemen voor laadvoertuigen | RDS

Weegsystemen voor wielladers, verreikersheftrucks en graafkranen zijn reeds jaren de specialiteit van RDS Electronics.

Met meer dan 2000 installaties over de jaren heen werd de nodige competentie opgebouwd om u als klant met raad en daad bij te staan.

Elk type werkt volgens hetzelfde principe, namelijk de hydraulische druk in de hefcilinders. Met behulp van twee elektronische krachtopnemers wordt de druk in de hefcilinders omgezet in een digitale aanduiding van het gewicht. De aanduiding gebeurt in ton.

De RDS weegsystemen werken dynamisch: wegen tijdens de hefbeweging zonder tussentijdse stilstand; wat ervoor zorgt dat er weinig tot geen tijdsverlies optreedt tijdens het wegen.

Algemeen wordt gesteld dat de gemiddelde nauwkeurigheid van een RDS weegsysteem - in alle omstandigheden - ongeveer 2% bedraagt. Onze ervaring leert ons echter dat in het merendeel van de gevallen de nauwkeurigheid nog beter is.

wegen wiellader

Wiellader

wegen verreiker

Verreiker

wegen kraan

Graaf- of overslagkraan

wegen heftruck

Heftruck

Weegsystemen voor vrachtwagens | Golstein

Ook voor vrachtwagens biedt RDS Electronics u nauwkeurige en betrouwbare weegsystemen.

Het weegsysteem meet de verschillende aslasten en het totale gewicht van vrachtwagens of trekker-oplegger combinaties.

Door de radiografische en modulaire uitvoering is het tevens mogelijk om onderling te wisselen tussen verschillende trekkers en opleggers om zo bij om het even welke combinatie een correcte gewichtsaflezing te verkrijgen.

wegen vrachtwagen

Vrachtwagen